Akıllı Ulaşım Teknolojileri     |      Tartım Teknolojileri      |      Aydınlatma      |      Çelik Konstrüksiyon-Direk
Smart Transportation Technologies     |      Weighing Technologies      |      Lighting      |      Steel Construction - Poles
Akıllı Ulaşım Teknolojileri     |      Tartım Teknolojileri      |      Aydınlatma      |      Çelik Konstrüksiyon-Direk
Smart Transportation Technologies     |      Weighing Technologies      |      Lighting      |      Steel Construction - Poles

Kameralı Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi

KAMERALI AKILLI KAVŞAK
YÖNETİM SİSTEMİ

Cyclops Kameralı Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi, görüntü işleme teknolojisi üzerine kurulu, tek veya çok kameralı ve gerçek zamanlı bir trafik kontrol çözümüdür. İçerdiği teknoloji sayesinde kavşağın tamamına hakim olan sistem; araçların kavşağa giriş çıkış kolları, araç sayıları ve sınıfları, ortalama hız gibi sistemde üretilen tüm verileri toplar, analiz eder ve kavşağa gerçek zamanlı müdahale ederek trafik akışını hızlandırırken trafik etüt çalışmaları için gerekli verileri oluşturur.

Cyclops Kameralı Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi, sadece kavşağa giren kollardaki talepler doğrultusunda kavşağın kullanım önceliğini belirlemekle kalmayıp, kavşaklardaki faz sürelerinin ihtiyaca göre anlık olarak artırılıp azaltılmasına da imkân vermektedir.

Cyclops Kameralı Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi, tam anlamı ile gerçek zamanlı olarak tepki veren bir sistemdir. Kavşak kollarındaki yoğunluğa göre yeşil süreleri anlık olarak belirlenmektedir. Ayrıca, akıllı koridor yönetimi ile şehrinizin tüm kavşakları senkron çalışabilmektedir. Bu sayede, yakıt tasarrufu ile ülke ekonomisine; CO2 gazı salınımı azalımı ile insan sağlığına; zaman kazanımı ile insan psikolojisi ve sosyal hayatına ciddi katkılar sağlamaktadır.

Sistem Videosu

Sistem Bileşenleri

 • Akıllı Kavşak Kontrol Cihazı (OMMATID)
 • Görüntü İşlemci Ünitesi
 • Balıkgözü Kamera
 • 18 Metre Kamera Direği ve Aparatları
 • Yazılımlar

OMMATID kurulu bulunduğu kavşakta bir sonraki fazı veya periyodu beklemeden, görüntü işleme ünitesinden saniyelik aldığı datalarla hangi yola ne renk lamba yanacağını anlık belirlemektedir. Detaylı bilgiyi “Ommatid Kavşak Kontrol Cihazı” bölümünde bulabilirsiniz.

 • Tümüyle Endüstriyel Donanım
 • Kontrol ve Koruma Planları
 • Gerçek Zamanlı Karar Verme Mekanizması
 • Matematiksel Modeller ve Algoritmalar
 • Yapay Zeka
 • Tüm Trafik Sensörleri ve Dedektörleri ile Uyumluluk
 • IP-55 Koruma Sınıfı
 • Klimatik Kabin
 • Trafik Kontrol Merkezinden Yönetim

Görüntü İşlemci Ünitesi

Görüntü işlemci ünitesi, son nesil i7 işlemciye sahiptir. İleri seviye yazılımlar ve algoritmalar sayesinde, yüksek doğruluk oranlarında çok çeşitli trafik parametreleri elde edebilmektedir.

 • Nesne Tanıma
 • Nesne Sayımı
 • Nesne Sınıflandırma
 • Nesne Takibi
 • Yaya Talep Yönetimi
 • Kuyruklanma Tespiti
 • Kavşak içi Hareket Modelleri
 • Kavşak içi Tıkanıklık Tespiti
 • Trafik Akış Yönü
 • Trafik Geliş Yönü
 • Ters Yönde Hareket Tanıma
 • Trafik Akış Hızı Tespiti
 • Kavşakta Geçirilen Ortalama Zaman Tespiti

Balık Gözü Kamera

Kameralar CMOS entegresi 12 MP (mega piksel) görüntü algılama kapasitesine sahip trafik kameralarıdır. Balıkgözü kameranın 360 derece panoramik görüntüsü sayesinde tüm kavşağa aynı anda hakimiyet sağlanmaktadır.

 • Gece /gündüz/ (Day /Night) özelliği
 • Kavşak kollarında durdurma çizgisinden itibaren en az 60 metreye kadar trafik analizi
 • Kavşaktaki tüm şeritleri eş zamanlı olarak izleyebilme
 • POE özellikli
 • -30°C ile +60°C sıcaklık aralığında ve %90’a kadar bağıl nemde çalışabilme
 • IP66 standardında ve IK10-rated vandal proof metal muhafazası
 • IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü görüntü verebilme
 • IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X protokollerini destekleme

18 Metre Kamera Direği ve Aparatları

Sistemde, kavşaklara tam hakimiyet sağlamak ve oklüzyonları engellemek amacıyla 18 metre kamera direği ve aparatları kullanılmaktadır.

 • 18 metre boy
 • Standartlara uygun galvaniz
 • Çapaksız ve temiz işçilik
 • 5mm et kalınlığı

Yazılımlar

Sanal Loop Uygulama Yazılım

Sistemde, araçlar algılama bölgesine girerken ya da çıkarken grafik arayüzünde bölgenin rengini değiştirerek, bölgenin kullanım durumunu göstermektedir. Araç algılama bölgeleri sanal looplarla gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı dostu uygulama yazlımı ile çizilen bu looplar kullanıcılar tarafından da rahatlıkla uygulanabilmektedir. Kırmızı looplar kavşak giriş sanal loopları, mavi looplar kavşak çıkış sanal loopları ve sarı looplar kuyruklanma bölgelerini ifade etmektedir. Görüntü işlemci ünitesi, çizilen sanal looplara göre değerleri tespit etmektedir.
Grafiksel kullanıcı arayüzü, en az elli (50) adet poligonal algılama alanları oluşturmayı ve değiştirmeyi desteklemektedir. Uygulama yazılımı, ergonomik ve kolay kullanımlı bir yazılımdır. Bu yazılımın kurulumları ve çizimleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Ancak, talep edildiğinde bir eğitim programı ile kullanıcılar da rahatlıkla sanal loop çizimelerini gerçekleştirebilmektedir.

Analiz Yazılımı

Akıllı kavşak kontrolü için görüntü işlemci ünitesindeki analiz yazılımı çeşitli veriler üretmekte ve bu verileri kavşak kontrol cihazı işlemcisine saniyelik olarak iletmektedir.

Kavşak Kolu Giriş Araç Talep Tetikleri

Resimde gösterilen sarı bölgeler, araçların kavşağa girmeden verdikleri geçiş taleplerini üretmede kullanılmaktadır. Her şerit için bir bölge çizilmektedir bu sayede sola sağa ve düz gidişler için ayrı sinyal lambaları kullanılıyorsa bu yönler için ayrı ayrı tetiklenebilmektedir. Ayrıca bu bölgenin doluluk yüzdesi hesaplanmaktadır. Bu sayede kırmızı ışıkta bekleyen araç yoğunluğu çıkartılmaktadır. Tüm bu bilgiler akıllı kavşak kontrolünde kullanılmaktadır.

Kavşak İçi Giriş ve Çıkış Tetikleri

Resimde gösterilen kırmızı ve mavi bölgeler, araçların kavşağa girmelerinden çıkmalarına kadar istatistiki verilerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Neredeyse her şerit için bir kırmızı bölge çizilirken kavşak her çıkışında sadece 1 mavi bölge çizilir bu sayede her araç kavşaktan çıkıncaya kadar takip edilmektedir. Aracın kavsağa girişiyle ve çıkışıyla tetik üretilebilir. Kavşak içinde kaç araç olduğu ne yöne akışların olduğu gibi daha birçok detay veriler üretilmektedir. Bu sayede kavşak içinde tıkanıklık olup olmadığı tespit edilmektedir. Tüm bu veriler akıllı kavşak kontrolünde kullanıldığı gibi trafik etüt çalışmalarında kullanılabilecek çeşitli istatiksel verilerin (kavşağı kullanan araç sayısı hangi yönden gelip hangi yöne gittiği, çevrimdeki yeşil süreleri, kavşağı kullanan araçların sınıflarına göre dağılımı) üretilmesinde de kullanılmaktadır.

Rapor Yazılımı

Rapor yazılımı, analiz yazılımının ürettiği verileri kullanıcılara çeşitli formatlarda ve anlaşılır bir biçimde sunan platformdur. Sistemin nesne takibi özelliği sayesinde araçların hangi kavşak kolundan gelip hangi kavşak koluna gittikleri saptanabilmektedir. Dolayısı ile araç sayımı, araç istikametine bağlı sayımlar, sınıflandırma gibi ulaşım etüt verileri elde edilmektedir.

Sistem Raporları:

 • Trafik Akım Yönü Sayımları Raporu,
 • Trafik Yoğunluğunun Kavşak Giriş Çıkış Kollarına Göre Dağılım Raporu (Orijin – Destinasyon Tablosu),
 • Kavşak Kolları Kuyruklanma Raporu,
 • Kavşak İçi Tıkanıklık Dağılım Raporu,
 • En az 4 sınıf Araç Sınıflama Raporu,
 • Kavşak için Ortalama Trafik Hız Raporu,
 • Trafik Yoğunluk Raporu